Izbor jezika na web stranici

Ako je jezik koji želite određen korektno, samo zatvorite prozor

  Proizvodnja. SPLATProizvodnja. SPLAT

  Proizvodnja

  Razvojem inovativnih sastava koji se primenjuju u SPLAT-u bavi se Naučni centar kompanije zajedno sa vodećim stručnjacima iz ove oblasti. Jedinstvenost naših istraživanja je zaštićena ruskim i međunarodnim sertifikatima i patentima.

  Proizvodi SPLAT se prave od najboljih sirovina vodećih svetskih proizvođača u sopstvenoj savremenoj ECO-fabrici Organic Pharmaceuticals, te u modernim fabrikama naših evropskih i japanskih partnera.

  Sistem upravljanja kvalitetom i proizvodnjom sertificiran je na usklađenost sa međunarodnim standardima GMP Cosmetics (ISO 22716), ISO 9001.

  Ekološka odgovornost je deo filozofije kompanije.

  Sistem ekološkog menadžmenta u proizvodnim pogonima SPLAT je sertificiran prema normama ISO 14001.

  Već više od 5 godina primenjujemo program CO2 - neutralne proizvodnje i zajedno sa našim partnerima svake godine sadimo po nekoliko hektara drveća širom sveta.

  Proizvodni pogoni SPLAT su locirani na teritoriji Valdaja - ekološki čistoj regiji. Svesni smo sopstvene odgovornosti prema prirodi i radimo sve da svedemo naš uticaj na okolinu do minimuma.

  Proizvodi SPLAT su sertificirani prema odredbama EU Direktive za kozmetičke proizvode. Njihova visoka klinička efikasnost je potvrđena kompleksnim istraživanjima vodećih naučnih institucija Rusije, zemalja EU, Japana.

  Naš sistem upravljanja kvalitetom i sertifikacije proizvoda ima neophopdnu bazu za registraciju na međunarodnom tržištu u skladu sa zahtevima nacionalnih zakonodavnih normativa.

  Za dalju detaljnu informaciju o mogućnosti registracije na vašem tržištu uvek se možete obratiti na state@splat.ru

  Pitanja proizvodnje pod privatnim brendom: lysogor@splat.ru

  Naši proizvodi